Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Sborník příspěvků ze dvou mezinárodních kolokvií v Mikulčicích, věnovaných raně středověké keramice. 1. část obsahuje 13 příspěvků k problematice grafitové keramiky ve střední Evropě. Po úvodním příspěvku o grafitové keramice z doby laténské (J. Meduna) a po metodickém příspěvku B. Gedigy následují články věnované jednotlivým regionům a lokalitám – Polsku (K. Zamelska), Slezsku (J. Kolenda, P. Kouřil), střední Moravě (Č. Staňa), moravským lokalitám Břeclav-Pohansko (B. Dostál) a Mikulčice-Valy (L. Poláček), Dolnímu Rakousku (S. Felgenhauer-Schmiedt), jižním Čechám (Z. Thomová) a západoslovenským lokalitám Nitře (G. Fusek) a Komjaticím (I. Vlkolinská). M. Ernée a P. Vařeka srovnávají grafitovou keramiku 13. stol. z Prahy a jižních Čech.
Druhá část svazku, věnovaná přírodovědným metodám výzkumu keramiky, obsahuje 5 článků. Po úvodním metodickém příspěvku M. Daszkiewicz s výsledky zpracování vrcholně středověké keramiky z Płocku, následují výsledky přírodovědného studia grafitové keramiky 12.-13. stol. z Brna (M. Gregerová, R. Procházka) avkeramiky 8.–9. století z Nitry (G. Fusek – I. Horváth), Starého Města (L. Galuška – Z. Kukla – A. Buchal) a Mikulčic (J. Dvorská – L. Poláček – G. Schneider).

Einführungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7
STÁHNOUT V PDF

Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa

Jiří Meduna
Zur Problematik der latènezeitlichen Graphittonkeramik
11–15
STÁHNOUT V PDF

Bogusław Gediga
Bemerkungen zur Graphittonkeramik als historischer Quelle (am Beispiel der Graphittonkeramik aus Opole)
17–19
STÁHNOUT V PDF

Justyna Kolenda
Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien
21–31
STÁHNOUT V PDF

Kinga Zamelska
Graphitkeramik in Polen – Chronologie und Verbreitung
33–36
STÁHNOUT V PDF

Pavel Kouřil
Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Schlesien
37–65
STÁHNOUT V PDF

Bořivoj Dostál
Über die Anfänge der slawischen Graphittonkeramik in Mähren
67–86
STÁHNOUT V PDF

Čeněk Staňa
Die frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mittelmähren
87–125
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Graphittonkeramik aus Mikulčice
127–197
STÁHNOUT V PDF

Sabine Felgenhauer-Schmiedt
Graphittonkeramik des Früh- und Hochmittelalters in Niederösterreich
199–212
STÁHNOUT V PDF

Zuzana Thomová
Frühmitellalterliche Graphittonkeramik aus Südböhmen
213–215
STÁHNOUT V PDF

Michal Ernée, Pavel Vařeka
Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag
217–230
STÁHNOUT V PDF

Gabriel Fusek
Vorläufige Erkenntnisse zur Graphittonkeramik aus der Siedlung Šindolka in Nitra
231–247
STÁHNOUT V PDF

Ivona Vlkolinská
Mittelalterliche Graphittonkeramik von Komjatice-Štrkovisko, Bez. Nové Zámky, Südwestslowakei
249–253
STÁHNOUT V PDF

Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen

Małgorzata Daszkiewicz
Die mittelalterliche Keramik von Płock (Polen) als Beispiel für die Anwendungsmöglichkeiten physikalischer und chemischer Untersuchungen auf Massenfunde
257–273
STÁHNOUT V PDF

Miroslava Gregerová, Rudolf Procházka
Erste Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno (Brünn)
275–278
STÁHNOUT V PDF

Gabriel Fusek, Ivan Horváth
Naturwissenschaftliche Untersuchungen der Keramik aus Nitra-Lupka
279–286
STÁHNOUT V PDF

Luděk Galuška, Zdeněk Kukla, Antonín Buchal
Analyses of the Great Moravian Pottery and Clays from the Staré Město Region
287–293
STÁHNOUT V PDF

Jitka Dvorská, Lumír Poláček, Gerwulf Schneider
Chemische Analysen der Keramik von Mikulčice (Bez. Hodonín, Tschechien)
295–312
STÁHNOUT V PDF

Autorenverzeichnis
313–314
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF