Navigace

Publikace

Velkomoravské Mikulčice virtuálně / Great Moravian Mikulčice virtually
Mikulčice. Atlas velkomoravské aglomerace
Studien zum Burgwall von Mikulčice XIII
Great Moravian Elites From Mikulčice
Mikulčice and Its Hinterland. An Archaeological Model for Medieval Settlement Patterns on the Middle Course of the Morava River (7th to Mid-13th Centuries)
Studien zum Burgwall von Mikulčice XII
Studien zum Burgwall von Mikulčice XI
MP III (ENG)
Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén)
Archeologická základna v Mikulčicích
Hospodárske zázemie Mikulčíc
Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela
Údolní niva v době hradištní
Tierknochenfunde aus der grossmährischen Seidlung Mikulčice I. Das Hausschwein