Navigace

Mikulčické ediční řady

Kniha Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic zprostředkovává nejnovější poznatky archeobotanického výzkumu hradiště Mikulčice-Valy široké veřejnosti. Předkládaný čtvrtý svazek řady Mikulčice-průvodce zaujme čtenáře nejenom svým textovým obsahem, ale i bohatými ilustracemi. Základem je „atlas“ rostlinných druhů doložených na hradišti v období Velké Moravy. Pozornost je věnována jak tradičním kulturním plodinám zajišťujícím základní obživu obyvatel hradu, tak luxusním druhům ovoce a zeleniny charakterizujícím dvorskou kulturu mocenského centra. V knize nechybí ani pojednání o zemědělských strategiích a charakteru hospodářství zkoumané lokality. Publikace má sloužit zájemcům o archeologii i botaniku, jelikož se zde prolínají oba tyto vědní obory. Jejich propojení přispívá k lepšímu poznání mikulčického hradiště v kontextu okolního přírodního prostředí a jeho hospodářského potenciálu.

Obsah

Předmluva
4–5

Úvod
6–7

1. Archeobotanický výzkum
8–27

2. Pěstované plodiny
28 –89

3. Sbírané divoce rostoucí druhy
90–93

4. Zemědělství
94–105

5. Výživa
106–109

6. Krajina v okolí hradiště
110–117

7. Historická zahrada
118 –119

Výběr literatury
120–127

Resumé
128–131