Navigace

Mikulčické ediční řady

Publikace je věnována evropsky proslulé archeologické lokalitě raného středověku, hradišti Valy u Mikulčic. Je obsahově i vizuálně atraktivním průvodcem po lokalitě, jejím výzkumu a nálezovém fondu. Shrnuje výsledky 60letého archeologického výzkumu lokality a uvádí je do souvislosti s historickým bádáním o Velké Moravě.

Obsah

Předmluva
4–5

1. Hradiště Mikulčice Valy
6–17

2. Prohlídkový okruh
18–59

3. Říční krajina
60–67

4. Stavební objekty a pohřebiště
68–83

5. Hmotná kultura
84–113

6. Terénní výzkum a nedestruktivní průzkum
114–125

7. Výzkumná základna
126–129

8. Historické souvislosti
130–141

Výběr literatury
142–145

Resumé
146–151