Navigace

Projekty

Potenciál nových metód analýzy stabilních izotopu v rekonstrukci výživy migrací a hospodárskych praktik stredoveké polulace Moravy
GAČR 19-13265S, doba řešení 2019–2021, řešitel Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D., spoluřešitelé Mgr. Jan Cvrček, Mgr. Lenka Půtová, Kevin Salesse, Ph.D., Mgr. Michaela Látková, PhD.
Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu
NAKI DG18P02OVV029, doba řešení 2018–2022, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
GA ČR 17-01878S, doba řešení 2017–2019, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén
GA ČR GP13-20936P, doba řešení 2013–2017, řešitel PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, doba řešení 2011–2013, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny
GA ČR 206/07/0699, doba řešení 2007–2009, řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; spoluřešitelé PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská; RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, doba řešení 2007–2009, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR 404/07/1513, doba řešení 2007–2010, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; Mgr. Jana Maříková-Koubková
Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, doba řešení 2005–2007, řešitel PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.; spoluřešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu
GA ČR 206/03/0725, doba řešení 2003–2005, řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; spoluřešitelé PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská
Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, doba řešení 2004–2006, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; PhDr. Andrea Bartošková; doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.; RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Topografie raně středověkých Mikulčic
GA ČR 404/02/1497, doba řešení 2002–2003, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy
GA ČR 404/96/K089, doba řešení 1996–2001, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; spoluřešitelé ARCHAIA; RNDr. Pavel Havlíček, CSc.; Ing. Petr Horáček, Dr.; PhDr. Luděk Galuška, CSc.; Státní památkový ústav v Ostravě; Ústav archeologogické památkové péče Brno, v. v. i.; MVDr. Václav Páral
Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu
GA ČR 406/96/0109, doba řešení 1996, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria
GA AV 901106, doba řešení 1992–1995, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Mikulčice im 8. Jahrhundert
Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Bundes­ministerium für Wissenschaft und Forschung, doba řešení 1992–1995, řešitel Univ.-Prof. Dr. F. Daim; spoluřešitel Doc. J. Tejral, Dr.Sc.; spolupracovník PhDr. Lumír Poláček, CSc. a další