Navigace

Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria

GA AV 901106, doba řešení 1992–1995, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.