Navigace

Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria

GA AV 901106, realization 1992–1995, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.