Navigace

Mikulčice im 8. Jahrhundert

Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Bundes­ministerium für Wissenschaft und Forschung, doba řešení 1992–1995, řešitel Univ.-Prof. Dr. F. Daim; spoluřešitel Doc. J. Tejral, Dr.Sc.; spolupracovník PhDr. Lumír Poláček, CSc. a další