Navigace

Projects

Refining the dietary reconstruction of past populations at the example of medieval Moravia
GAČR 19-13265S, realization 2019–2021, project director Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D., co-researchers Mgr. Jan Cvrček, Mgr. Lenka Půtová, Kevin Salesse, Ph.D., Mgr. Michaela Látková, PhD.
Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu / Virtual scientific model of Great Moravian Mikulčice: a system of interactive documentation, presentation and archiving of long-time systematic archaeological excavations
NAKI II DG18P02OVV029, realization 2018–2022, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích / Lifestyle and identity of the Great Moravian nobility: archaeological and bioarchaeological analysis of the evidence of Mikulčice’s uppermost elites
GA ČR 17-01878S, realization 2017–2019, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén / Burial Pit Arrangements and Wooden Structures in Graves at Great Moravian Necropolises as a Social, Spiritual and Chronological Phenomenon
GA ČR GP13-20936P, realization 2013–2017, project director PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, realization 2011–2013, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny
GA ČR 206/07/0699, realization 2007–2009, project director RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; co-researchers PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská; RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, realization 2007–2009, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR 404/07/1513, realization 2007–2010, project directors PhDr. Lumír Poláček, CSc.; Mgr. Jana Maříková-Koubková
Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, realization 2005–2007, project director PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.; co-researcher PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu
GA ČR 206/03/0725, realization 2003–2005, project director RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; co-researchers PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská
Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, realization 2004–2006, project directors PhDr. Lumír Poláček, CSc.; PhDr. Andrea Bartošková; doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.; RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Topografie raně středověkých Mikulčic
GA ČR 404/02/1497, realization 2002–2003, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy
GA ČR 404/96/K089, realization 1996–2001, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.; co-researchers ARCHAIA; RNDr. Pavel Havlíček, CSc.; Ing. Petr Horáček, Dr.; PhDr. Luděk Galuška CSc.; Státní památkový ústav v Ostravě; Ústav archeologogické památkové péče Brno, v. v. i.; MVDr. Václav Páral
Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu
GA ČR 406/96/0109, realization 1996, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria
GA AV 901106, realization 1992–1995, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Mikulčice im 8. Jahrhundert
Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Bundes¬ministerium für Wissenschaft und Forschung, realization 1992–1995, project director Univ.-Prof. Dr. F. Daim; co-researcher Doc. J. Tejral, Dr.Sc.; team member PhDr. Lumír Poláček, CSc.