Navigace

Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu

GA ČR 406/96/0109, realization 1996, project director PhDr. Lumír Poláček, CSc.