Navigace

Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu

GA ČR 406/96/0109, doba řešení 1996, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.