Navigace

Kalendář akcí

 

Soubor La Compañia de Santiago představí mnoho podob hudby a její vzájemné ovlivňování. Zazní díla duchovní i světská – dojímavé písně i vášnivé tance – ze Španělska i Latinské Ameriky.

V rámci archeologického programu bude představena nová publikace z produkce Archeologického ústavu AV ČR, Brno. Tou je dlouho očekávaný katalog pohřebiště mikulčické baziliky – jedné z nejbohatších a nejvýznamnějších nekropolí Velké Moravy.
Promluví autoři a editor knihy Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffigen Basilika

 

Účinkuje
soubor La Compañia de Santiago
Beatriz Lafont Murcia (Španělsko), soprán
Cristián Gutiérrez (Chile), kytara
Jan Čižmář (Česko), kytara

 

Výzkumná základna Mikulčice-Trapíkov v 17.00
Vstupné dobrovolné

 

Hudební program

Santiago de Murcia – Fandango
Anónimo s.XVII – Vuestros ojos tienen

……………………
José Marín – Sepan todos que muero
Gaspar Sanz – Pasacalles por la D; Canarios
José Marín – Ojos, pues me desdeñáis; Si quieres dar Marica en lo cierto

……………………
Sebastián Durón – Sosieguen, descansen
Gaspar Sanz – Esfachata napolitana; Zarabanda Española
Juan Hidalgo – Solo es querer; Peynándose estava un olmo

……………………
Anónimo, Bolivia s. XVIII – A quién no mueve a dolor
Santiago de Murcia – Cumbé; Los Impossibles
Códex Trujillo, Perú – Tonada “El Congo”
Traditional latinamerican – Polo Margariteño

 

PLAKÁT