Navigace

Lidé

Martin Fořt, DiS.

restaurátor drahých kovů

+420 518 121 431
fort@arub.cz

Zaměření

Odborná péče o archeologické nálezy z drahých kovů, řešení otázek v oblasti konzervování a restaurování archeologických nálezů, a jejich následného uložení.

Biografické údaje

Studium konzervátorství a restaurátorství kovů zakončené diplomovou prací v oboru konzervování a restaurování kovů, minerálů a organolitů na Vyšší Odborné Škole v Turnově roku 2009. Držitel licencí Ministerstva kultury ČR: Restaurování uměleckořemeslných děl z drahých kovů (MK 10324/2020 OPP), Restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů-archeologických kovů (MK-S 5663/2012 OPP), Restaurování uměleckořemeslných děl z barevných obecných kovů vyjma cínařských technik (MK 36177/2011 OPP). Restaurátor archeologických nálezů z kovů na pracovišti v Mikulčicích od roku 2019.

Projekty

Interní vědecký projekt NM – „Železná keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea“
P15/01IG-FO, doba řešení 2015–2016, řešitel

 

Výběrová bibliografie

FOŘT M.: Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze. Brych V. (ed.): ARMA DIABOLI – O kuši a střelcích, Národní muzeum, 2013, s. 83-86.

Fořt, M.: Problematika restaurování bulharských šperků. Výzdobné techniky kovů; Technické muzeum v Brně, 2014.

Fořt M.: Kopie mincí a jejich konzervace-restaurování. Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách; Technické muzeum v Brně, 2014.

Fořt M., Sankot P.:  1803-0386, Muzeum, 55, 1, 2017,21-27; Národní muzeum, Praha

Fořt M.: Povrchové úpravy historických lustrů, průzkum a restaurování – Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy; Technické muzeum v Brně, tisk 2018

Sankot P., Fořt M., Vopálenský M., Kumpová I., Vavřík D.: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a Vlčí, okr. Plzeň – jih. Archeologie západních Čech 12, 2017

DRÁBKOVÁ K.; et al.: Konzervátorská pracoviště Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy, 2010.