Navigace

People

Martin Fořt

Restorer of Precious Metals

+420 518 121 431
fort@arub.cz

Professional focus

Professional care of archaeological artefacts made of precious metals; solving issues in the field of conservation and restoration of archaeological finds and their storage.

The study of Conservation and Restoration of Metals was completed with a Diploma Thesis in the field of Conservation and Restoration of Metals, Minerals and Organolites at the Vocational College in Turnov in 2009.

 

Biographical data

Restorer of archaeological metal finds in the workplace in Mikulčice since 2019.

Projects

Interní vědecký projekt NM – „Železná keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea“
P15/01IG-FO, doba řešení 2015–2016, řešitel

 

Biographical data

FOŘT M.: Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze. Brych V. (ed.): ARMA DIABOLI – O kuši a střelcích, Národní muzeum, 2013, s. 83-86.

Fořt, M.: Problematika restaurování bulharských šperků. Výzdobné techniky kovů; Technické muzeum v Brně, 2014.

Fořt M.: Kopie mincí a jejich konzervace-restaurování. Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách; Technické muzeum v Brně, 2014.

Fořt M., Sankot P.:  1803-0386, Muzeum, 55, 1, 2017,21-27; Národní muzeum, Praha

Fořt M.: Povrchové úpravy historických lustrů, průzkum a restaurování – Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy; Technické muzeum v Brně, tisk 2018

Sankot P., Fořt M., Vopálenský M., Kumpová I., Vavřík D.: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a Vlčí, okr. Plzeň – jih. Archeologie západních Čech 12, 2017

DRÁBKOVÁ K.; et al.: Konzervátorská pracoviště Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy, 2010.