Navigace

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

O základně

Písečná duna Trapíkov leží přibližně jeden kilometr od akropole velkomoravského hradu... více

Naše poslání

Nová základna je nejmodernějším archeologickým výzkumným pracovištěm v České republice. více

Nová základna poskytuje podmínky pro fundovaný interdisciplinární archeologický výzkum Mikulčic, Velké Moravy a středoevropského raného středověku. Pracoviště nabízí optimální prostředí pro práce spojené s moderním archeologickým výzkumem. Je oázou klidu, soustředění a usilovné práce v bezprostředním kontaktu s předmětem výzkumu – archeologickou lokalitou Mikulčice-Valy a dalšími prameny. Je místem setkávání archeologů, historiků a dalších odborníků z domova i ze zahraničí.