Navigace

Kalendář akcí

Mezinárodní den archeologie bude věnován Mikulčické říční krajině 9. století a bude sestávat z terénní výpravy po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích (zaniklá říční ramena, mosty, břehové bariéry a další vodní stavby) a skončí u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po 11ti stoletích symbolicky opět spojí obě části mikulčické raně středověké aglomerace – mikulčické a kopčanské.

Sraz účastníků na parkovišti před návštěvnickým centrem Slovanského hradiště v Mikulčicích v 10:00 hod.

 

plakát