Navigace

Mikulčické ediční řady

Flussarchäologie in Mikulčice (FAM)

Ediční řada věnovaná problematice říční archeologie v Mikulčicích. Předně přináší publikaci unikátních velkoplošných odkryvů zaniklých říčních ramen, realizovaných v Mikulčicích v 60.–80. letech minulého století. Má sloužit i k zveřejňování výsledků nových moderních interdisciplinárních výzkumů k problematice říční archeologie. Vychází od roku 2014. Dosud vyšel jeden svazek.

Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice