Navigace

Potenciál nových metód analýzy stabilních izotopu v rekonstrukci výživy migrací a hospodárskych praktik stredoveké polulace Moravy