Navigace

Lidé

Rostislav Skopal

technik / dokumentátor

Zaměření

Technik všestranného zaměření, samostatné vedení terénních prací (především precizní výzkumy slovanských pohřebišť), kresličské práce, unikátní kresebné rekonstrukce, originální humorné ilustrace ze „života starých Slovanů“.

Biografické údaje

V ARÚB Brno zaměstnán jako technik od roku 1964, v letech  1966–2007 přímo na mikulčickém pracovišti. Po celou dobu se podílel na vedení terénních prací jak na mikulčickém hradišti, tak i na lokalitách v jeho zázemí (viz precizně dokumentované výzkumy velkých slovanských nekropolí v Prušánkách a Nechvalíně či langobardského pohřebiště v Lužicích), vytvořil nespočet kreseb nálezů a kresebných rekonstrukcí. Od roku 2007 je v důchodu, nadále však spolupracuje s ARÚB.

Výběrová bibliografie

Mazuch/Hladík/Skopal 2017 –M. Mazuch/M. Hladík/R. Skopal, Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 56 (Brno 2017).

Poláček/Marek/Skopal 2000 – L. Poláček/O. Marek/R. Skopal, Holzfunde aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 4 (Brno 2000) 177–302.

Marek/Skopal 2003 – O. Marek, R. Skopal, Die Mühlsteine von Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5 (Brno 2003) 497–589.

Skopal 2005 – R. Skopal, O slovanech. Archeologie převážně nevážně (Brno 2005).