Navigace

Lidé

Otto Marek

technik / dokumentátor

Zaměření

Technik všestranného zaměření, samostatné vedení terénních prací, geodetické zaměření výzkumů, digitální zpracování plánů (CAD), databázová evidence nálezů, neocenitelný pamětník a znalec „starých“ výzkumů v Mikulčicích.

Biografické údaje

V ARÚB byl zaměstnán jako technik v letech 1958–2006, po celou dobu působil na detašovaném pracovišti v Mikulčicích, krátkodobě i jinde (Mušov 1969–1970). Podílel se na vedení terénních prací a zodpovídal za geodetické zaměření rozsáhlých výzkumů ARÚB jak v Mikulčicích, tak na dalších lokalitách. Průběžně přispíval k reflexi archeologického výzkumu v Mikulčicích. Měl významný podíl na systematickém zpracování uzavřené etapy výzkumu 1954–1992 a přípravě mikulčických publikací. Od roku 2006 je v důchodu, nadále však úzce spolupracuje s mikulčickým pracovištěm ARÚB.

Výběrová bibliografie

Poláček/Marek 1995 – L. Poláček/O. Marek, Die Grabungen in Mikulčice 1954–1992. Geschichte, Grabungsmethoden und Dokumentation. In: F. Daim/L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 1. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 2 (Brno 1995) 13–82.

Poláček/Marek/Skopal 2000 – L. Poláček/O. Marek/R. Skopal, Holzfunde aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 14 (Brno 2000) 177–302.

Poláček et al. 2000 – L. Poláček/J. Škojec/O. Marek/R. SkopalMikulčice (okr. Hodonín). Polní trať „Panské“. Slovanské pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 1999, 2000, 170–171.

Poláček et al. 2001 – L. Poláček/J. Škojec/O. MarekR. Skopal, Mikulčice (okr. Hodonín). „Panské“. Středohradištní a mladohradištní období. Pohřebiště. Přehled výzkumů 2000, 2001, 217–218.

Horsák/Marek/Poláček 2003 – M. Horsák/O. Marek/L. Poláček, Mollusken aus den archäologischen Grabungen in Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 83–107.

Marek/Skopal 2003 – O. Marek, R. Skopal, Die Mühlsteine von Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5 (Brno 2003) 497–589.

Poláček/Marek 2005 – L. Poláček/O. Marek, Grundlagen der Topographie des Burgwalls von Mikulčice. Die Grabungsflächen 1954–1992. In: L. Poláček, Studien zum Burgwall von Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 24 (Brno 2005) 9–358.