Navigace

Lidé

Michal Chovanec, DiS.

konzervátor / restaurátor

+420 518 121 431
chovanec@arub.cz

Michal Chovanec, DiS.

Zaměření

Odborná péče o archeologické nálezy z kovů, řešení otázek v oblasti konzervování a restaurování archeologických nálezů z kovů, a jejich následného uložení.

Biografické údaje

Studium konzervátorství a restaurátorství kovů zakončené diplomovou prací v oboru konzervování a restaurování kovů, minerálů a organolitů na Vyšší Odborné Škole v Turnově roku 2014. Konzervátor a restaurátor archeologických nálezů z kovů na pracovišti v Mikulčicích od roku 2015.