Navigace

Lidé

Marie Cimflová

technička / editorka
Marie Cimflová

Zaměření

Technik všestranného zaměření; kresebná dokumentace terénního výzkumu a nálezů; počítačová grafika; technická, grafická a redakční příprava mikulčických publikací (řady SBM a ITM), všestranná pomoc organizační.

Biografické údaje

V ARÚB byla zaměstnaná v letech 1962–1985 a 1990–2010, z toho roky 1962–1965 strávila na pracovišti v Mikulčicích. Od svého příchodu do Brna spolupracovala především s Č. Staňou, v první řadě na přípravě a dokumentaci výstav Velká Morava, poté na zpracování dokumentace řady klíčových výzkumů raného středověku (např. hradiště Staré Zámky u Líšně a Přerov, pohřebiště Rajhrad a Rajhradice). V letech 1995 až 2015 zajišťovala grafickou přípravu a sazbu jednotlivých svazků edičních řad SBM a ITM. V té době úzce spolupracovala s L. Poláčkem. Od roku 2010 je v penzi, ale nadále spolupracuje s mikulčickým pracoviště ARÚB.