Navigace

Lidé

Jaroslav Škojec

technik / dokumentátor

+420 518 121 424
skojec@arub.cz

Jaroslav Škojec

Zaměření

Technik-dokumentátor všestranného zaměření; vedení a dokumentace terénních prací; dendrochronologie, autor a spoluautor řady prací o Mikulčicích a jejich zázemí (topografie osídlení v zázemí).

Biografické údaje

Na archeologické základně v Mikulčicích pracuje od roku 1988.

 

Výběrová bibliografie

Hladík/Kalčík/Mazuch/Poláček/Škojec 2015 – M. Hladík / L. Kalčík / M. Mazuch / L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 56(2), 2015, 281–283.

Poláček et al. 2013 – L. Poláček  /M. Mazuch / M. Hladík / J. Škojec / L. Kalčík, Mikulčice (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 54(2), 2013, 231–238.

Poláček/Škojec 2012 – L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín), Hradiště Mikulčice-Valy, akropole, výzkum  „III. kostel 2011“ (č. 88). Středohradištní období. Sakrální architektura, interiérové hroby, sídliště. Ověřovací výzkum.  Přehled Výzkumů 53(2), 2012, 149–153.

Poláček/Škojec 2011 – L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín). Hradiště Mikulčice-Valy, akropole, plocha „Palác 2010“ (č. 86). Starohradištní a středohradištní období. Hradiště, sídliště, hroby. Ověřovací výzkum. Přehled Výzkumů 52(2), 2011, 167–168.

Hladík/Poláček/Škojec 2008 – M. Hladík / L. Poláček / J. Škojec, K problematike vývoja osídlenia údolnej nivy na strednom toku rieky Moravy v 9. až prvej polovici 13. storočia. In: L. Galuška / P. Kouřil / J. Mitáček et al., Východní Morava v 10. až 14. století (Brno 2008) 81–94.

Poláček/Škojec/Čáp 2006 – L. Poláček / J. Škojec / P. Čáp, Mikulčice (okr. Hodonín). Hradiště Mikulčice-Valy, poloha „Těšický les“, plocha T 2005-I, II. Přehled Výzkumů 47, 2006, 257.

Škojec 2005 – J. Škojec, Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice V (Katastralgebiete Bzenec, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Vracov). In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 179–237.

Škojec 2005 – J. Škojec, Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice VIII (Ergänzungen zu Katastralgebieten Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Písek, Mutěnice, Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Strážnice, Vacenovice, Vnorovy, Vracov). In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 289–344.

Poláček/Škojec/Havlíček 2005 – L. Poláček / J. Škojec / P. Havlíček, Archäologische und geologische Untersuchungen der Sanddünen am Zusammenfluß von March und Thaya, Mähren. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 109–178.

Poláček/Škojec/Tegel 2005 – L. Poláček / J. Škojec / W. Tegel, Jitka Vrbová-Dvorská und die Erforschung von subfossilen Baumstämmen aus tschechischen Flüssen. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 23–49.

Vrbová-Dvorská et al. 2005 – J. Vrbová-Dvorská / M. Vachek / L. Poláček / W. Tegel / J. Škojec, Paläoökologische und dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Baumstämmen in Flußablagerungen der March/Morava bei Strážnice, Südmähren. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 59–92.

Mazuch/Poláček/Škojec 2004 – M. Mazuch / L. Poláček / J. Škojec, Čejč (okr. Hodonín). „Nad hřbitovem“. Raný středověk – doba středo- a mladohradištní. Pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 2003 (Brno 2004) 195–196.

Škojec 2003 – J. Škojec, Lehmwannenfunde aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 421–496.

Vrbová-Dvorská/Janál/Škojec 2002 – J. Vrbová-Dvorská / J. Janál / J. Škojec, Zpráva o odběru vzorků ze subfosilních kmenů pro dendrochronologickou analýzu v povodí řeky Moravy, Přehled Výzkumů 43, 2002, 323–324.

Poláček et al. 2001 – L. Poláček / J. Škojec / O. Marek / R. Skopal, Mikulčice (okr. Hodonín). „Panské“. Středohradištní a mladohradištní období, pohřebiště, záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 2000, 2001, 217–218.

Dvorská et al. 2001 – J. Dvorská / L. Poláček / J. Škojec / M. Vachek, Průzkum údolní nivy řeky Moravy u Strážnice. In: V. Řehořek / R. Květ (ed.), Niva z multidisciplinárního pohledu IV. Sborník rozšířených abstrakt ke 4. semináři konanému 10.10.2001 v Geotestu v Brně (Brno 2001) 109–112.

Škojec 2000 – J. Škojec, Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy). In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 18 (Brno 2000).
405–495.

Poláček et al. 2000 – L. Poláček / J. Škojec / O. Marek / R. Skopal, Mikulčice (okr. Hodonín). Polní trať „Panské“. Slovanské pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 1999, 2000, 170–171.

Škojec 1998 – J. Škojec, Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice II (Katastralgebiete Dubňany, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec, Vacenovice). In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 3. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 11 (Brno 1998) 393–456.

Poláček/Škojec 1998 – L. Poláček / J. Škojec, Od pravěku k prahu historie. In: J. Libor / V. Štěpánek (ed.), Čejkovice 1248–1998 (Čejkovice 1998) 21–32.

Škojec 1997 – J. Škojec, Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice I (Katastralgebiete Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves). In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 2. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 7 (Brno 1997) 343–397.