Navigace

Lidé

Radovan Rutar

technik / konzervátor

Zaměření

Terénní archeologický výzkum, laboratorní zpracování nálezového fondu, konzervace kovů, technické zázemí terénního výzkumu.

Výběrová bibliografie

Poláček/Rutar 2004 – L. Poláček/R. Rutar, Mikulčice (okr. Hodonín). „Trapíkov“. Střední doba hradištní. Sídliště. Zjišťovací výzkum. Přehled výzkumů 2003 (Brno 2004) 212.

Poláček/Rutar 2008 – L. Poláček/R. Rutar, Mikulčice (okr. Hodonín). „U školy“ – intravilán obce. Raný, vrcholný a pozdní středověk, novověk. Pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 50, 2008, 405.