Navigace

Kalendář akcí

Tématem dalšího z cyklu hudební archeologie jsou hudebníci na cestách a mezinárodní aspekt habsburského dvora. Cestování patří již odnedávna k práci hudebníků. Ensemble Phoenix Munich (EPM) doplněný o české hudebníky upírá svůj zrak na barokní skladatele, kteří byli činní na habsburském dvoře, s důrazem na ty původem z Čech a Moravy. Vedle virtuózních sólových motet (Giovanni Felice Sancese), zpěváka vídeňské Hofkapelle, zazní Salve Regina z Čech pocházejícího a v Kroměříži činného skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera. Nová edice duchovního díla Pavla Josefa Vejvanovského provedená EPM zcela zřetelně vykazuje stopy vlivu svého předchůdce Bibera. Hudební putování obohatí sólové skladby pro violu da gamba a loutnu Gottfrieda Fingera, pocházejícího z Olomouce. Jeho profesionální dráha jej vedla do Londýna i celým Německem, neboť: Život hudebníka je životem na cestě!

Koncert představuje díla českých a moravských skladatelů, kteří pracovali a studovali na rozličných habsburských dvorech. I když tehdy byli na výsluní, dnes jsou sotva známi odbornému publiku a jejich díla jsou uváděna jen zřídka. K muzikantskému povolání i umění samotnému patří potulný život, a to více než k povoláním jiným. Univerzálnost tohoto povolání překračuje hranice a podporuje tak kulturní vzájemnost různých lidí a kultur, uchovává regionální zvláštnosti a šíří se do dalších zemí. Pro období baroka je typický rozmach národních škol, které cestující hudebníci šířili, a poté je zpětně obohacovali o cizí hudební vlivy. V roce 2003 založil zpěvák a loutnista Joel Frederiksen soubor Ensemble Phoenix Munich (EPM), který si udělal velké jméno v zemi svého sídla (v Německu) i na mezinárodní scéně jako přední soubor staré hudby.

Četná ocenění (mj. ECHO Klassik) potvrzují jeho kvalitu, originalitu a pestrost jejich programů. Se souborem spolupracuje celá řada hudebníků, kteří jsou rodilými mluvčími pocházejícími z regionu, jehož hudbu se souborem interpretují.

Obsazení:
Alena Hellerová – soprán
Michael Eberth – varhany
Theona Gubba-Chkheidze a Emily Deans – barokní housle Domen Marinčič – viola da gamba Joel Frederiksen – bass, arciloutna, umělecký vedoucí

Skladatelé:
Giovanni Felice Sances (asi 1600 Řím – 1679 Vídeň) Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 Wartenberga (křest) – 1704 Salzburg) Gottfried Finger (asi 1660 Olomouc – 1730 Mannheim) Pavel Josef Vejvanovský (1633/1639? Hukvaldy – 1693 Kroměříž) Giacomo Carissimi (1605 Řím -1674 Řím) Sólová moteta v Kroměříži; Collegio Germanico v Římě Samuel Capricornus (1628 Žerčice – 1655 Stuttgart) Antonio Bertali (1605 Verona – 1669) Kopie od Vejvanovského Johann Heinrich Schmelzer (1623 Scheibbs – 1680 Praha)

Informace o archeologické části programu doplníme v následujících týdnech

Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
Začátek koncertu v 18.00

Vstupné dobrovolné

 

Akce se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti