Navigace

Calendar of Events

Mezinárodní vědecké kolokvium organizované Archeologickým ústavem AV ČR Brno u příležitosti otevření nové archeologické základny v Mikulčicích-Trapíkově a připomenutí výročí 60 let od zahájení výzkumu v Mikulčicích.

Na programu kolokvia bylo shrnutí výsledků dosavadního výzkumu v Mikulčicích, prezentace plánů do budoucna a diskuse o dalším směrování mikulčického výzkumu. Cílem kolokvia byla reflexe mikulčického výzkumu z pohledu předních badatelů archeologie raného středověku ve střední Evropě. Výstupem akce je společné usnesení účastníků kolokvia.