Navigace

Other monographs

Obsah

1. Svědectví písemných pramenů o Říši velkomoravské
5–11

2. Výzkumy a objevy na velkomoravských hradištích
12–24

3. U řeky Moravy
25

Znalosti o mikulčických Valech před zahájením soustavných archeologických výzkumů
25–27

První terénní průzkum na Valech
27–28

Topografická situace mikulčických Valů
29–30

U vstupní brány
30–31

4. Počátky v době Sámově
32–48

5. Prvé dva kostely
49

Pokračování výzkumu
49–53

Hroby s meči
53–60

Pozlacené ostruhy s lidskými maskami. Nákončí s orantem
61–71

O původu objevených staveb
71–72

6. Největší velkomoravský kostel
73

Trojlodní bazilika
73–79

Svědectví hrobů
79–81

Syntéza ve velkomoravské kultuře
82–86

Charónova mince
86–87

Vznik a původ stavby
87–88

7. Od baziliky ke knížecímu paláci
89–91

8. Mauzoleum – čtvrtý kostel
92–94

9. Pátý kostel
95–96

10. Rotunda se dvěma apsidami
97–102

Velkomoravské rotundy jako předloha církevních staveb v Čechách
102–104

Vlivy z adriatického kulturního okruhu
104–108

11. Prostá rotundovitá stavba – sedmý kostel
109–110

12. Mezi knížecím hradem a sedmým kostelem
111

Osmý kostel
111–112

13. Na Kostelisku
113

Devátý kostel
113–116

14. Další vlivy Jihu
117

Desátý kostel
117–119

15. Stopy stavby na knížecím hradě
120–121

Jedenáctý kostel
120–121

16. Další doklady křesťanské ideologie
122–125

17. Pohřebiště na Žabníku
126

18. Výzkum Těšického lesa
127–128

19. Obyvatelé hradu a podhradí
129

Sídla velmožů
129–130

Úvaha o vojenské družině
130–137

O životě starých Moravanů
137–150

O počtu, věku a zdraví obyvatel Mikulčic
150–152

20. Mikulčice – patrně sídlo a pevnost Mojmírovců
153–159

21. Po pádu Velké Moravy
160–162

22. Současný stav poznání a perspektivy
163–164

Prameny a literatura
165–169

Mikulčice – rezidenciâ i krepostʹ velikomoravskih knâzej (Rezûme)
Микулчице – резиденция и крепость великоморавских князей (Резюме)
170–181

Spisok risunkov
Список рисунков
182–183

Spisok tablic
Список таблиц
184–187

Mikulčice – Sitz und Feste der grossmährischen Fürsten (Zusammenfassung)
188–200

Verzeichnis der Abbildungen
201–202

Verzeichnis der Tafeln
203–207