Navigace

Calendar of Events

Archeologický ústav AV ČR, Brno vydal koncem roku 2014 ve svých cizojazyčných edičních řadách dvě publikace věnované říční archeologii v Mikulčicích. Monografie L. Poláčka Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice je prvním svazkem zamýšleného knižního zpracování unikátních velkoplošných terénních odkryvů zaniklých říčních ramen realizovaných v Mikulčicích v 60. až 80. letech minulého století. Druhá kniha: Mikulčice river archaeology. New interdisciplinary research into bridge No. 1 je kolektivní monografií shrnující výsledky nového revizního a doplňkového terénního výzkumu mostu č. 1 v Mikulčicích. Na komplexní interdisciplinární analýze se vedle archeologů podíleli specialisté oborů dendrochronologie, geologie, pedologie, archeobotanika, radiokarbonové datování, palynologie, archeozoologie a malakologie.