Navigace

Calendar of Events

V nově otevřené základně Archeologického ústavu AV ČR, Brno v Mikulčicích-Trapíkově se sešla skupina expertů z Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, Pamiatkového úradu SR, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Masarykova muzea v Hodoníně, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a České komise pro UNESCO. Na programu bylo pracovní jednání nad dalším postupem ve věci společné česko-slovenské sériové nominace Památek Velké Moravy: Slovanské hradiště v Mikulčicích – kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.