Navigace

Other monographs

Obsah

Úvod
3–4

I. Uzavírací předměty jako kategorie stavebního kování  
5–7

II.  Dosavadní poznatky o staroslovanském uzavíracím kování
8–11

III. Mikulčické zámky ve světle vývoje uzavíracích systémů
12–13

1. Počátky uzavíracích mechanismů
13–20

2. Římské zámečnictví
20–33

3. Nejstarší zámky ve střední Evropě
33–37

4. Uzavírací systémy velkomoravských Mikulčic
37–81

5. Počátky středověkého zámečnictví
81–89

IV. Práce staroslovanských kovářů – zámečníků
90–97

Schlosserarbeit der großmährischen Schmiede in Mikulčice (Zusammenfassung)
98–101

Literatura
102–105