Navigace

Other monographs

Obsah

J. Poulík
Mikulčické Valy od 6. do 10. století
7–18

M. Stloukal
I. ANTROPOLOGICKÁ ČÁST
19

Úvod
21–25

Paleodemografický rozbor
26

Paleodemografický materiál
26–27

Průměrný věk obyvatel Mikulčic, struktura obyvatelstva
28–35

Mužské a ženské kostry
35

Rozdíly v paleodemografické struktuře jednotlivých pohřebišť
36–37

Zvláštnosti demografické struktury a pokus o jejich výklad
37–40

Odhad počtu obyvatel
40–42

Metrický a morfologický rozbor
43–44

Základní metrická charakteristika souboru
44

Metrická charakteristika jednotlivých mikulčických pohřebišť
45–46

Rozdíly mezi sociálními skupinami
46–48

Metrický rozbor koster nedospělých osob
48–54

Deskriptivní znaky
54–57

Tabulky metrických charakteristik
58–73

Typologický rozbor
74

Antropologická typologie u lebek
74–75

Wankeho metoda
75–77

Otázka typologické metody pro staroslovanská pohřebiště
77–79

Typová struktura mikulčických pohřebišť
79–82

Lebka s negroidními rysy
82–83

Pokus o zjištění krevních skupin
84

Literatura
85–89

L. Vyhnánek
II. KOSTNÍ VARIETY A PATOLOGICKÉ ZMĚNY

Úvod
93–96

Kostní variety
97

Lebka
97–99

Páteř
99–101

Končetiny
101–102

Patologické kostní změny
103

Vrozené kostní anomálie
103

Lebka
104

Páteř
104–109

Končetiny a ostatní skelet
109–110

Traumatické kostní změny
110

Porušení kosti za života
110 –111

Postmortální porušení kosti
111

Lebka
112–116

Páteř
116–117

Žebra
117

Skelet horní končetiny, klíček a lopatka
118–119

Skelet dolní končetiny, pánev
119–124

Degenerativně – produktivní změny
124

Deformační spondylosa
124–133

Deformační arthrosa
133–137

Zánětlivé kostní a kloubní změny
137

Nespecifické záněty
137–138

Specifické záněty
138–140

Nádory
140–142

Endokrinní poruchy
142–144

Kostní změny při krevních chorobách
144–147

Kostní změny neznámého původu
147–151

M. Stloukal
Zdravotní stav chrupu
152

Způsob hodnocení
152–153

Náchylnost jednotlivých typů zubů ke kazu
153–155

Zdravotní stav chrupu na jednotlivých mikulčických pohřebištích
155–156

Rozdíly mezi muži a ženami a věkové rozdíly
156–157

Zdravotní stav chrupu u nedospělých osob
157

Pořadí prořezávání zubů
157–159

Nezaložené a přespočetné zuby
159

Literatura
160–165

Závěr
166–174

Ruské resumé
175–187

Německé resumé
188–199

Rejstřík osob
201–203

Rejstřík zeměpisných názvů
204

Rejstřík věcný
205–207