Navigace

Other monographs

Obsah

Josef Poulík
I. Velkomoravské centrum v Mikulčicích na jižní Moravě
3 – 5

Emanuel Opravil
II. Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích
6 – 8

Přehled zjištěných rostlin
9 – 16

Kulturní plodiny
16 – 20

Sbírané plodiny
20 – 21

Dřevo
21 – 26

Závěr
26 – 27

Literatura
28

Les végétaux de bourgwall de la Grande-Moravie a Mikulčic (L´investigation archéologique 1954–1965) (Résumé)
29 – 31

Zdeněk Klanica
III. Archeologické hodnocení paleobotanických vzorků z Mikulčic
32 – 38

Literatura
39