Navigace

Other monographs

Anotace
Publikace předkládá souhrnnou analýzu nálezové situace a souborné hodnocení 2 pohřebišť v severovýchodní části hradiště Mikulčice.

Obsah

Naďa Profantová
Mikulčice – pohřebiště u 6. kostela: Pokus o chronologické a sociální zhodnocení
7–209

Blanka Kavánová
Mikulčice – pohřebiště v okolí 12. kostela
211–413

Blanka Kavánová, Martin Hložek
Keramika z předvelkomoravského a povelkomoravského horizontu sídliště v okolí 12. kostela v Mikulčicích
415–434

Vladimír Sládek, Blanka Kavánová
Statistické hodnocení tafonomických, osteoarcheologických a antropologických parametrů pohřebiště u 12. kostela v Mikulčicích
435–459

Miroslava Gregerová, Martin Hložek
Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic – 12. kostela
461–472