Navigace

Other monographs

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice (GME) je kolektivní monografií určenou odborné i širší veřejnosti. Má čtenáři přiblížit fenomén dvorského prostředí velkomoravských Mikulčic v co nejširším interdisciplinárním kontextu na základě informací z vědních oborů historie, archeologie a antropologie. Ve čtyřech tematických blocích a čtyřiadvaceti kapitolách jsou postupně představeny hlavní oblasti poznání podoby a funkce tohoto významného raně středověkého centra a života elitní složky jeho obyvatel. První blok je historický, zaměřený na výpověď písemných pramenů, zejména na uchopení vztahu Moravanů a domácí vládnoucí dynastie Mojmírovců k Francké říši. V druhém bloku jsou představeny Mikulčice jako ostrovní hrad, proto-městská aglomerace, knížecí, církevní a ekonomické centrum, a to včetně jejich zemědělského zázemí a otázek každodenního provozu. Třetí blok se věnuje vybraným kategoriím hmotné kultury elit, především kategoriím luxusních výrobků počínaje zbraněmi a jezdeckou výstrojí přes šperk a textil až po stolní nádoby. Poslední – čtvrtý blok – je zaměřený na bioarcheologickou výpověď kosterních pozůstatků obyvatel mikulčického aglomerace, v první řadě na jejich zdravotní stav.

Contents

1. Introduction
1–5

2. Theoretical and Methodological Rationale, Research Aims
6–17

3. Structure of Work and Research Methodology
18–23

4. Settlement and Structure of Settlement—Definitions and Limitations
24–32

5. Natural Environment (Eco-parameters)
33–48

6. Settlement of the Basin on the Middle Course of the Morava River during the Early Middle Ages—General Model (Tested Hypotheses) and the First Preliminary Model
49–164

7. The Settlement in the Southern Part of the Lower Morava Region during the Early Middle Ages (Testing of Models)
165–250

8. The Southern Part of the Lower Morava Region during the Early Middle Ages—Syntheses, Interpretations and Models
251–320

9. Conclusion
321–326