Navigace

Other monographs

Obsah

Úvod
6

Lumír Poláček
Mikulčice – genius loci
12–23

Lumír Poláček, Marcela Uřídilová
Mikulčická expedice – stará základna na akropoli hradiště
24–31

Jana Kořínková
Archeologická pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013)
32–41

Lumír Poláček
Poloha Trapíkov
44–47

Petr Pelčák
Architektura nové archeologické základny Mikulčice-Trapíkov
48–79

Základní údaje o stavbě
80–81

Seznam pramenů a literatury
82–84

Lidé
85

The Mikulčice Archaeological Research Centre
86–89

Figures
90–91