Navigace

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu / Virtual scientific model of Great Moravian Mikulčice: a system of interactive documentation, presentation and archiving of long-time systematic archaeological excavations