Navigace

People

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

archaeologist

+420 518 121 420 (Mikulčice)
+420 515 911 121 (Brno)
+420 776 245 446 (mobile phone)
polacek@arub.cz

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Professional focus

The archaeology of the early Middle Ages, interdisciplinary settlement & archaeological research, paleoecology of the flood-plain valley, socio-economic problems of the early-medieval centre, river archaeology, archaeology of sacral buildings, the social structure of early medieval burials, coordination of the Mikulčice excavations, organisation of the Mikulčice international colloquiums (ITM), editor of the Mikulčice publishing series (SBM, ITM, FAM, MP).

Biographical data

Studied archaeology at the Philosophical Faculty at UJEP (nowadays Masaryk University in Brno), master thesis: “The most ancient settlement of the right bank of the River Svratka” (1985), rigorous exam in 1987, internal postgraduate at ARÚB finished by the dissertation: “The development of the Early-Hillfort settlement of southwest Moravia” (1992). Archaeologist at the Mikulčice branch: since 1992; head of the Mikulčice workplace: 1993–2022; built the Mikulčice dendrochronological laboratory: in 1997; preparation and coordination of the construction of the new archaeological base Mikulčice-Trapíkov (operating since 2014) after the tragic fire at the old building, preparation of the revitalisation of the old base (currently). Head of the Institute of Archaeology of the CAS, Brno since 2017 to May 2022.

Projects

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu
NAKI DG18P02OVV029, realization 2018–2022, project director

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích / Lifestyle and identity of the Great Moravian nobility: archaeological and bioarchaeological analysis of the evidence of Mikulčice’s uppermost elites
GA ČR 17-01878S, realization 2017–2019, project director
READ MORE

Mikulčice – quo vadis. Mezinárodní konference a výstava
MK ČR 28838/2014 OPP, realization 2014, project director

Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy
NAKI, realization 2013–2015, team member
READ MORE

Archeologická základna v Mikulčicích – reprezentativní publikace
MK ČR 54522/2013 OPP, dotační program Podpora pro památky UNESCO, realization 2013, project director

Mikulčice – genius loci. Výstava a mezinárodní vědecké kolokvium
MK ČR, dotační program Podpora pro památky UNESCO, realization 2013, project director

Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, realization 2011–2013, project director
READ MORE

Archeologický park Mikulčice-Kopčany
přeshraniční projekt Slovenská republika – Česká republika (Evropský fond regionálního rozvoje; koordinátor za vedlejšího partnera projektu), realization 2010–2012, project director

Mikulčické hradiště ve světle nedestruktivního archeologického výzkumu
MK ČR, realization 2011,project director

Historický reliéf hradiště v Mikulčicích – dokumentace, ochrana, prezentace
MK ČR 6763/2010, realization 2010, project director

Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR 404/07/1513, realization 2007–2010, project director

Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny
GA ČR 206/07/0699, realization 2007–2009, co-researcher
READ MORE

Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, realization 2007–2009, project director
READ MORE

Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR 404/07/1513, realization 2007–2010, project director
READ MORE

Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, realization 2005–2007, co-researcher
READ MORE

Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu
GA ČR 206/03/0725, realization 2003–2005, co-researcher
READ MORE

Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, realization 2004–2006, project director
READ MORE

Topografie raně středověkých Mikulčic
GA ČR 404/02/1497, realization 2002–2003, project director
READ MORE

Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy
GA ČR 404/96/K089, realization 1996–2001, project director
READ MORE

Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu
GA ČR 406/96/0109, realization 1996, project director

Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria
GA AV 901106, realization 1992–1995, project director

Mikulčice im 8. Jahrhundert
Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Bundes­ministerium für Wissenschaft und Forschung, realization 1992–1995, team member

 

Selection of publications

Poláček et al. 2021 – L. Poláček et al., Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020 (Brno 2021).

Poláček et al. 2021 – L. Poláček et al., Mikulčice 900. Atlas velkomoravské aglomerace (Brno 2021).

Vytlačil et al. 2021 – Z. Vytlačil/S. Drtikolová Kaupová/M. Jílková/L. Poláček/L. Ackerman/P. Velemínský, Residential mobility in Great Moravia: strontium isotope analysis of a population sample from the early medieval site of Mikulčice-Valy (ninth–tenth centuries). Archaeological and Anthropological Sciences 13(1), 2021, 1–15.

Hladík/Mazuch/Poláček 2020 –M. Hladík/M. Mazuch/L. Poláček, Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století. Mikulčice-průvodce V (Brno 2020).

Kovačiková et al. 2020 – L. Kovačiková/S. Drtikolová Kaupová/L. Poláček/P. Velemínský/P. Limburský/J. Brůžek, Pig-breeding management in the Early Medieval stronghold at Mikulčice (Eighth-Ninth Centuries, Czech Republic). Environmental Archaeology, 2020, 1–15. HTTPS://DOI.ORG/10.1080/14614103.2020.1782583

Ottenwelter 2020 – E. Ottenwelter/L. Barčáková/C. Josse/L. Robbiola/Š. Krupičková/J. Frolík/L. Poláček, Technological characterisation of early Medieval gilded copper hollow pendants (gombiky), from Mikulčice (Moravia) and Prague Castle (Bohemia). Archaeological and Anthropological Sciences 12(7), 2020, Article No. 145. HTTPS://LINK.SPRINGER.COM/ARTICLE/10.1007%2FS12520-020-01084-4

Poláček 2020 – L. Poláček, Zur Problematik der Kirchenbestattungen in Mikulčice. Mitteilungen zur Christlichen Archäologie 26, 2020,  9–31. doi:10.1553/micha26

Poláček. et al. 2020 – L. Poláček/P. Baxa/Š. Bejdová/L. Bigoni/H. Březinová/P. Brukner Havelková/J. Brůžek/H. Brzobohatá/S. Drtikolová Kaupová/L. Galuška/M. Harvát/M. Hladík/M. Hlavica/J. Hošek/A. Ibrová/D. Kalhous/J. Košta/P. Kouřil/L. Kovačiková/Š. Krupičková/J. Langr/M. Látková/J. Macháček/M. Mazuch/E. Ottenwelter/R. Procházka/D. Rohanová/H. Sedláčková/V. Sládek/P. Stránská/Š. Ungerman/L. Valášková/J. Velemínská/P. Velemínský/E. Zazvonilová, Great Moravian elites from Mikulčice (Brno 2020).

Jílková et al. 2019 – M. Jílková/S. Kaupová/A. Černíková/L. Poláček/J. Brůžek/P. Velemínský, Early medieval diet in childhood and adulthood and its reflection in the dental health of a Central European population (Mikulčice, 9th–10th centuries, Czech Republic). Archives of Oral Biology 107. Article No. 104526. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.ARCHORALBIO.2019.104526

Poláček 2019 – L. Poláček, Neue Funde awarischer Provenienz aus Mikulčice. In:J. Drauschke/E. Kislinger/K. Kühtreiber/T. Kühtreiber/G. Scharrer-Liška/T Vida, Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag. Monographien des RGZM 150, 2019, 301–310 (Mainz 2019).

Poláček 2019 – L. Poláček, River Archaeology and the Search for a Harbour in Mikulčice. In: M. Foucher, A. Dumont, L. Werther, D. Wollenberg (Hrsg.): Inland harbours in central Europe. Nodes between northern europe and the Mediterranean Sea. International conference, 1-2 december 2016, Maison des sciences de l’homme (MSH) de Dijon within the framework of the Special Research Programme (DFG-SPP 1630) »Harbours from the Roman Period to the Middle Ages«. Interdisziplinäre Forschungen zu den Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter 6. RGZM – Tagungen 38 (Mainz 2019).

Poláček/Bartošková/Mazuch/Hladík/Látková/Hajnalová 2019 – L. Poláček/A. Bartošková/M. Mazuch/M. Hladík/M. Látková/M. Hajnalová, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 9. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 40 (Brno 2019).

Poláček/Kouřil (Hrsg.) 2019 – L. Poláček, P. Kouřil (Hrsg.), Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Internationale Tagungen in Mikulčice 9. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 50 (Brno 2014).

Poláček 2018 – L. Poláček, Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968 (Brno 2018).

Poláček 2016 – L. Poláček, Hradiště Valy u Mikulčic a Velká Morava. Mikulčice – průvodce 2 (Brno 2016).

Hladík et al. 2015 – M. Hladík / L. Kalčík / M. Mazuch / L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 56(2), 2015, 281–283.

Stránská/Velemínský/Poláček 2015 – P. Stránská / P. Velemínský / L. Poláček, The prevalence and distribution of dental caries in four early medieval non-adult populations of different socioeconomic status from Central Europe. Archives of Oral biology 60(1), 2015, 62–76.

Poláček 2014 – L. Poláček, Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice. Flussarchäologie in Mikulčice 1. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 52 (Brno 2014).

Poláček 2014 – L. Poláček, Great Moravian religious architecture. In: P. Kouřil (ed.), Great Moravia and the beginnings of Christianity (Brno 2014) 92–97.

Poláček 2014 – L. Poláček, Great Moravian sacral architecture. New research, new questions. In: P. Kouřil et al., The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 Years Since the Arrrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia (Brno 2014) 66–73.

Poláček 2014 – L. Poláček, Mikulčice. In: P. Kouřil (ed.), Great Moravia and the beginnings of Christianity (Brno 2014) 184–188.

Poláček 2014 – L. Poláček, Mikulčice. In: P. Kouřil (ed.), Velká Morava a počátky křesťanství (Brno 2014) 174–177.

Poláček 2014 – L. Poláček, Mikulčice. 60 rokov po svojom objave. Historická revue 12, 2014, 32–38.

Poláček 2014 – L. Poláček (ed.), Mikulčice River Archaeology. New interdisciplinary Research into Bridge No. 1. Internationale Tagungen in Mikulčice 10. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 51 (Brno 2014).

Poláček 2014 – L. Poláček, Usus aquarum – Wasser und Wasserbauten im Leben der frühmittelalterlichen Gesellschaften Mitteleuropas (Bericht). Přehled Výzkumů 55(2), 2014, 7–10.

Poláček 2014 – L. Poláček, Velkomoravská církevní architektura. In: P. Kouřil (ed.), Velká Morava a počátky křesťanství (Brno 2014) 87–91.

Poláček 2014 – L. Poláček, Velkomoravská sakrální architektura. Nové výzkumy, nové otázky. In: P. Kouřil et al., Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (Brno 2014) 66–72.

Poláček et al. 2014 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / L. Kalčík / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 55(2), 2014, 230–236.

Poláček et al. 2014 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / Š. Krupičková, Between Science and Show. On the State of Research and Presentation of the early medieval Power Centre in Mikulčice (Czech Republic). In: C. von Carnap-Bornheim (ed.), Quo vadis? Status and Future Perspectives of Long-Term Excavations in Europe (Neumünster – Hamburg 2014) 179–209.

Poláček/Wilke 2014 – L. Poláček / G. Wilke, Möglichkeiten und Grenzen für eine Rekonstruktion der „ersten“ Brücke von Mikulčice (Tschechische Republik). Přehled Výzkumů 55(2), 2014, 37–59.

Brzobohatá et al. 2014 – H. Brzobohatá / V. Krajíček / P. Velemínský / L. Poláček / J. Velemínská, The shape variability of human tibial epiphyses in an early medieval Great Moravian population (9th – 10th century AD). A geometric morphometrics assessment. Anthropologischer Anzeiger 71(3), 2014, 219–236.

Kaupová et al. 2014 – S. Kaupová / E. Herrscher / P. Velemínský / S. Cabut / L. Poláček / J. Brůžek, Urban and rural infant-feeding practices and health in early medieval Central Europe (9th–10th century, Czech Republic), American Journal of Physical Anthropology 155(4), 2014, 635–651.

Hladík/Poláček 2013 – M. Hladík / L. Poláček, Interdisciplinárny výskum riečneho koryta a pozostatkov mosta mezdi severozápadnym predhradím a opevneným redhradím mikulčickej aglomerácie (archeologická analýza). Přehled Výzkumů 54(2), 2013, 9–24.

Poláček et al. 2013 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / J. Škojec / L. Kalčík, Mikulčice (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 54(2), 2013, 231–238.

Poláček et al. 2013 – L. Poláček / P. Pelčák / J. Kořínková / M. Uřídilová, Archeologická základna v Mikulčicích (Brno 2013).

Poláček/Velemínský 2013 – L. Poláček / P. Velemínský, Mikulčice und die Problematik der Sozialstruktur Großmährens. Möglichkeiten und Grenzen der Untersuchung. In: F. P. Biermann (Hrsg.), Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschcichte des 20. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Brandenburg (Havel), 16. bis 18. April 2012. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 70 (Langenweißbach 2013) 405–422.

Kouřil/Poláček 2013 – P. Kouřil / L. Poláček, Goldfunde von Mikulčice. Probleme und Perspektiven. In: M. Hardt / O. Heinrich-Tamáska (Hrsg.), Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwicklung im Mittleren Donauraum, Tengelic, 16.–19.11.2011. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2 (Weinstadt 2013) 407– 422.

Poláček 2012 – L. Poláček, Mikulčice und das Christentum in Mähren im 9. Jahrhundert. In: M. Salamon / M. Wołoszyn / A. Musin / P. Špehar (ed.), Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence. U źródeł Europy Środkowo-wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1(1) (Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa 2012) 109–124.

Poláček/Škojec 2012 – L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín), Přehled Výzkumů 53(2), 2012, 149–153.

Poláček 2011 – L. Poláček, Fürstenburg, Proto-stadt und kirchliches Zentrum Mikulčice. In: G. K. Stasch, König konrad I. Herrschaft und Alltag. Begleitband zur Ausstellung 911. Königswahl zwischen Karolingern und Ottonen. König Konrad der Erste. Herschaft und Alltag. Vonderau Museum Fulda 9. November 2011 bis 6. Februar 2012. Kataloge Vonderau-Museum Fulda 28 (Fulda 2011) 211–225.

Poláček 2011 – L. Poláček, Mosty a říční archeologie v Mikulčicích (teze). Přehled Výzkumů 53(2), 2011, 23–38.

Poláček 2011 – L. Poláček, Ninth Century Bridges of Mikulčice (Czech Republic). In: M. Prell (Hrsg.), Archäologie der Brücken. Vorgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit (Regensburg 2011) 178–184.

Poláček/Škojec 2011 – L. Poláček / J. Škojec, Mikulčice (okr. Hodonín). Hradiště Mikulčice-Valy, akropole, plocha „Palác 2010“ (č. 86). Starohradištní a středohradištní období. Hradiště, sídliště, hroby. Ověřovací výzkum. Přehled Výzkumů 52(2), 2011, 167–168.

Garcin et al. 2011 – V. Garcin / L. Poláček / P. Veleminsky / A. Le Bagousse, Influence de l’. Eglise dans les pratiques funeraires autour des tout-petits. Un parallele entre deux necropoles moraves (Mikulcice-Kostelisko & Prusanky 1, IXe-xe siecles, Republique tcheque) et la necropole carolingienne de Cherbourg Notre-Dame (Manche, France). In: M.-C. Coste (ed.), Le corps des anges. Actes de la journée d’étude sur les pratiques funéraires autour de l’enfant mort au Moyen Âge. Blandy-les-Tours, 14 novembre 2009. (Milan 2011) 75–89.

Hladík/Mazuch/Poláček 2011 – M. Hladík / M. Mazuch / L. Poláček, Mikulčice (okr. Hodonín). Trapíkov. Středohradištní období. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 52(2), 2011, 168–170.

Velemínský/Poláček 2011 – P. Velemínský / L. Poláček, Czech Republic. In: N. Marquez-Grant / L. Fibiger (ed.), The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains (London – New York 2011) 113–128.

Poláček 2010 – L. Poláček, Die Kirchen von Mikulčice aus siedlungsarchäologischer Sicht. In: L. Poláček / J. Maříková-Kubková (Hrsg.): Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 41 (Brno 2010) 31–55, Taf. 8-10.

Poláček 2010 – L. Poláček, Mikulčice a archeologie. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 10(6), 2010, 22–23.

Poláček et al. 2010 – L. Poláček / P. Baxa / V. Kučová / J. Vlčková, Památky Velké Moravy. Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech (Praha 2010).

Poláček et al. 2010 – L. Poláček / P. Baxa / V. Kučová / J. Vlčková, Monuments of Great Moravia. Slavonic Fortified Settlement at Mikulčice Church of St Margaret of Antioch at Kopčany (Praha 2010).

Poláček/Maříková-Kubková 2010 – L. Poláček / J. Maříková-Kubková (Hrsg.). Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 41 (Brno 2010).

Maříková-Kubková/Poláček 2010 – J. Maříková-Kubková / L. Poláček, Bemerkungen zur Problematik der frühmittelalterlichen Kirchen als archäologische und historische Quelle (unter Berücksichtigung der Lage in den Böhmischen Ländern und der Slowakei). In: L. Poláček / J. Maříková-Kubková (Hrsg.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 41 (Brno 2010) 9–17.

Poláček 2009 – L. Poláček, Die Kirchen von Mikulčice als Spiegel von Glaube und Herrschaft. In: U. von Freeden / H. Friesinger / E. Wamers (Hrsg.) Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n.Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposions und der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum (Bonn 2009) 417–435.

Poláček 2009 – L. Poláček, Veränderungen der Siedlungsstruktur im Umfeld von Mikulčice, Mähren, vom 9. bis 12. Jahrhundert. In: S. Felgenhauer-Schmiedt / P. Csendes / A. Eibner (Hrsg.), Lebenswelten im ländlichen Raum. Siedlung, Infrastruktur und Wirtschaft. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 25 (Wien 2009) 51–68.

Velemínský/Poláček 2008 – P. Velemínský / L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27 (Brno 2008).

Poláček 2008 – L. Poláček, Altmährische Kirchen als archäologische Quelle. In: M. Pipal / F. Daim (Hrsg.), Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellungstechnologische Analyse. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 12 (Innsbruck 2008) 11–30.

Poláček 2008 – L. Poláček, Das Hinterland des frühmitelalterlichen Zentrums in Mikulčice. Stand und Perspektiven der Forschung. In: L. Poláček (Hrsg.), Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31 (Brno 2008) 257–297.

Poláček 2008 – L. Poláček (Hrsg.), Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31 (Brno 2008).

Poláček 2008 – L. Poláček, Der Untergang des Mährischen Reiches und Mikulčice. In: R. Zehetmayer (Hrsg.), Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. Die Vorträge des 27. Symposiums des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde, Hainburg, 3. bis 6. Juli 2007 (St. Pölten 2008) 283–297.

Poláček 2008 – L. Poláček, Die Ausgrabungen in Mikulčice. Führer durch die Ausgrabung von Mikulčice 1 (Brno 2008).

Poláček 2008 – L. Poláček, Great Moravia, the Power Centre at Mikulčice and the Issue of the Socioeconomic Structure. In: P. Velemínský / L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27 (Brno 2008) 11–44.

Poláček 2008 – L. Poláček, Mikulčice und Awaren. Zur Interpretation „awarischer“ Funde von Mikulčice. In: J. Bemmann / M. Schmauder (Hrsg.), Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008 (Bonn 2008) 579–589.

Poláček 2008 – L. Poláček, The archaeology of Mikulčice. Mikulčice – Guide 1 (Brno 2008).

Poláček 2008 – L. Poláček, Terenno prouchvane v Mikulchitse. Mikulchitse – patevoditel 1 (Brno 2008).

Boháčová/Poláček 2008 – I. Boháčová / L. Poláček (Hrsg.), Burg – Vorburg – Suburbium – Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 35 (Brno 2008).

Boháčová/Poláček 2008 – I. Boháčová / L. Poláček, Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren als Gegenstand der archäologischen Forschung. In: I. Boháčová / L. Poláček (Hrsg.), Burg – Vorburg – Suburbium – Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 35 (Brno 2008) 9–17.

Hladík/Mazuch/Poláček 2008 – M. Hladík / M. Mazuch / L. Poláček, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice und seine Bedeutung in der Struktur des Siedlungskomplexes. In: I. Boháčová / L. Poláček (Hrsg.), Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 35 (Brno 2008) 179–212.

Hladík/Poláček/Škojec 2008 – M. Hladík / L. Poláček / J. Škojec, K problematike vývoja osídlenia údolnej nivy na strednom toku rieky Moravy v 9. až prvej polovici 13. storočia. In: L. Galuška / P. Kouřil / J. Mitáček et al., Východní Morava v 10. až 14. století (Brno 2008) 81–94.

Likovský et al. 2008 – J. Likovský / P. Velemínský / L. Poláček / J. Velemínská, Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. In: P. Velemínský / L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27 (Brno 2008) 235–263.

Likovský et al. 2008 – J. Likovský / P. Velemínský / L. Poláček / J. Velemínská, Zranění pohybového aparátu u velkomoravské populace z mikulčického hradu. In: W. Dzieduszycki / J. Wrzesiński (ed.), Epidemie, kleski, wojny. Funeralia Lednickie Spotkanie 10 (Poznań 2008) 357–362.

Velemínský/Poláček 2008 – P. Velemínský / L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27 (Brno 2008).

Velemínský/Poláček/Dobisíková 2008 – P. Velemínský / L. Poláček / M. Dobisíková, Estimation of Biologically Related Groups of Individuals at the Mikulčice-Kostelisko Burial Site on the Basis of Morphological Similarities, Topography of the Burial Site and Archaeological Data. In: P. Velemínský / L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 8. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27 (Brno 2008) 305–320.

Poláček 2007 – L. Poláček, Čeněk Staňa (*20.9.1930 v Šaraticích, †30.5.2003 v Brně). Pravěk, Nová řada 2005/15, 2007, 491–499.

Poláček 2007 – L. Poláček, Die Rolle der südmährischen Flüsse in der Geshichte Großmährens. In: F. Biermann / T. Kersting (Hrsg.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4. bis 7. April 2005 (Langenweissbach 2007) 67–78.

Poláček 2007 – L. Poláček, Koncepcia prezentácie mikulčického hradiska Valy na českej strane – nové trendy prezentácie archeologických nálezísk. Projekt – slovenská architektonická revue 2007, č. 5/6, 10–15.

Poláček 2007 – L. Poláček, Ninth-century Mikulčice: the “market of the Moravians”? The archaeological evidence of trade in Great Moravia. In: J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium 1 (Berlin – New York 2007) 499–523.

Poláček et al. 2007 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / A. Bartošková, Stav a perspektivy výzkumu podhradí mikulčického hradiště. Přehled Výzkumů 48, 2007, 119–142.

Velemínský et al. 2007 – P. Velemínský / J. Velemínská / D. Castex / M. Dobisikov / J. Brůžek / L. Poláček, The Biological Diversity of the Early Medieval European Population, in Light of Discrete Traits. Central versus Southwest Europe. American Journal of Physical Anthropology 132(S44), 2007, 237–238 (Abstract).

Poláček 2006 – L. Poláček, Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice – průvodce 1, 2. doplněné vydání (Brno 2006).

Poláček 2006 – L. Poláček, Předmluva k publikaci. In: Č. Staňa, Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 29 (Brno 2006) 5–6.

Poláček/Mazuch/Baxa 2006 – L. Poláček / M. Mazuch / P. Baxa, Mikulčice – Kopčany. Stav a perspektivy výzkumu. Arch. Rozhledy 58, 2006, 623–642.

Poláček/Škojec/Čáp 2006 – L. Poláček / J. Škojec / P. Čáp, Mikulčice (okr. Hodonín). Hradiště Mikulčice-Valy, poloha „Těšický les“, plocha T 2005-I, II. Přehled Výzkumů 47, 2006, 257.

Galuška/Poláček 2006 – L. Galuška / L. Poláček, Církevní architektura v centrální oblasti velkomoravského státu. In: P. Sommer (ed.), České země v raném středověku (Praha 2006) 92–153.

Poláček 2005 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005).

Poláček 2005 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 24 (Brno 2005).

Poláček 2005 – L. Poláček, Zur Erkenntnis der höchsten Eliten des großmährischen Mikulčice. Gräber mit beschlagenen Särgen. In: P. Kouřil (Hrsg.), Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteeuropas. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 25 (Brno 2005) 137–156.

Poláček 2005 – L. Poláček, 50 let výzkumu v Mikulčicích. Přehled Výzkumů 46, 2005, 324–327.

Poláček/Marek 2005 – L. Poláček / O. Marek, Grundlagen der Topographie des Burgwalls von Mikulčice. Die Grabungsflächen 1954–1992. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 24 (Brno 2005) 9–358.

Poláček/Škojec/Havlíček 2005 – L. Poláček / J. Škojec / P. Havlíček, Archäologische und geologische Untersuchungen der Sanddünen am Zusammenfluß von March und Thaya, Mähren. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 109–175.

Poláček/Škojec/Tegel 2005 – L. Poláček / J. Škojec / W. Tegel, Jitka Vrbová-Dvorská und die Erforschung von subfossilen Baumstämmen aus tschechischen Flüssen. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 23–49.

Poláček/Vrbová-Dvorská 2005 – L. Poláček / J. Vrbová-Dvorská und die dendrochronologische Forschung in Tschechien. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 11–21.

Havlíček/Galuška/Poláček 2005 – P. Havlíček / L. Galuška / L. Poláček, Die geologische Situation im Bereich des großmährischen Zentrums von Staré Město – Uherské Hradiště. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 93–108.

Velemínský et al. 2005 – P. Velemínský / M. Dobisíková / P. Stránská / J. Likovský / V. Zikán / M. Stloukal / P. Zítková / M. Žaloudková / L. Fialová / L. Poláček, Locomotory apparatus and health status of the Early Medieval Population in Great Moravia (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology 126(S40), 2005, 218.

Vrbová-Dvorská et al. 2005 – J. Vrbová-Dvorská / M. Vachek / L. Poláček / W. Tegel / J. Škojec, Paläoökologische und dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Baumstämmen in Flußablagerungen der March/Morava bei Strážnice, Südmähren. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 6. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23 (Brno 2005) 59–92.

Poláček/Rutar 2003 – L. Poláček / R. Rutar, Mikulčice (okr. Hodonín). „Trapíkov“. Střední doba hradištní. Sídliště. Zjišťovací výzkum. Přehled Výzkumů 2003 (Brno 2004) 212.

Poláček 2004 – L. Poláček, Hradiště „Valy“ u Mikulčic a osídlení údolní nivy řeky Moravy v pravěku a raném středověku. In: M. Hrib/E. Kordiovský (ed.), Lužní lesy v Dyjsko-moravské nivě (Břeclav 2004) 479–495.

Mazuch/Poláček 2004 – M. Mazuch / L. Poláček, Mikulčice (okr. Hodonín). „Kopec“. Vrcholný středověk. Tvrz. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 2003 (Brno 2004) 210–211.

Mazuch/Poláček/Škojec 2004 – M. Mazuch / L. Poláček / J. Škojec, Čejč (okr. Hodonín). „Nad hřbitovem“. Raný středověk – doba středo- a mladohradištní. Pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 2003 (Brno 2004) 195–196.

Poláček 2003 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003).

Poláček 2003 – L. Poláček, Landwirtschaftliche Geräte aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 591–709.

Baxa/Gregoravá/Poláček 2003 – P. Baxa / J. Gregorová / L. Poláček, Projekt archeologického parku Mikulčice – Kopčany. Pamiatky a múzeá 1, 2003, 53–57.

Havlíček/Poláček/Vachek 2003 – P. Havlíček / L. Poláček / M. Vachek, Geologische Situation im Bereich des Burgwalls von Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 11–38.

Horsák/Marek/Poláček 2003 – M. Horsák / O. Marek / L Poláček, Mollusken aus den archäologischen Grabungen in Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 83–107.

Jankovská/Kaplan/Poláček 2003 – V. Jankovská / M. Kaplan / L. Poláček, Pollenanalytische Forschung in Mikulčice. Bisherige Ergebnisse, Interpretationen, Probleme und Ausblicke auf künftige Arbeiten. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 21 (Brno 2003) 39–74.

Poláček 2002 – L. Poláček, Dendrochronologické fórum 2002. Brno 9.12.2002. Vzpomínka na Jitku Vrbovou-Dvorskou. Dendrochronologie v české archeologii dnes a zítra (Brno 2002).

Poláček 2002 – L. Poláček, Mikulčice. In: Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 20 (Berlin – New York 2002) 12–17.

Poláček 2002 – L. Poláček, „Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy“. Zpráva o výsledcích grantu GA ČR č. 404/96/K089. Přehled Výzkumu 43 (2001), 2002, 341–351.

Poláček 2002 – L. Poláček, Vzpomínka na Jitku Vrbovou. Přehled Výzkumů 43, 2002, 2.

Poláček/Boháčová 2002 – L. Poláček / J. Boháčová, Jitka Vrbová (29.11.1969 – 20.12.2001). Arch. Rozhledy 54, 2002, 517–519.

Górecki/Kurnatowska/Poláček 2002 – J. Górecki / Z. Kurnatowska / L. Poláček, Druhé pracovní setkání Mikulčice – Ostrów Lednicki, Mikulčice 25.–26.5.2001. Arch. Rozhledy 54, 2002, 512–515.

Poláček 2000 – L. Poláček, Burgwälle, Burgen und Burgstädte in Mähren. In: A. Wieczorek / H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung 1 (Stuttgart 2000) 289–292.

Poláček 2000 – L. Poláček, Der mährische Handel. In: A. Wieczorek / H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung 1 (Stuttgart 2000) 146–147.

Poláček 2000 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 18 (Brno 2000).

Poláček 2000 – L. Poláček, Mikulčice. In: A. Wieczorek / H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung 1 (Stuttgart 2000) 317–322.

Poláček 2000 – L. Poláček, Mikulčice, velkomoravské mocenské ústředí. In: Staroslovanská Morava. Sylaby pedagogické fakulty MU Brno (Brno 2000) 70–91.

Poláček 2000 – L. Poláček, Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice – průvodce 1 (Brno 2000).

Poláček et al. 2000 – L. Poláček / J. Škojec / O. Marek / R. Skopal, Mikulčice (okr. Hodonín). Polní trať „Panské“. Slovanské pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 1999, 2000, 170–171.

Dvorská/Poláček 2000 – L. Poláček / J. Dvorská, Základní principy a problémy dendrochronologie. Arch. Historica 25, 2000, 435–441.

Poláček/Marek/Skopal 2000 – L. Poláček / O. Marek / R. Skopal, Holzfunde aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 18 (Brno 2000) 177–302.

Poláček 1999 – L. Poláček, Novyj etap issledovanija v Mikulčicach. In: Istorija i kultura drevnich i sredněvjekovych Slavjan. In: Trudy VI Meždunarodnogo Kongressa slavjanskoj archeologii (Moskva 1999) 36–41.

Poláček 1999 – L. Poláček, Pokračování „nivního“ projektu v Mikulčicích. In: V. Řehořek (ed.), Niva z multidisciplinárního pohledu III (Brno 1999) 62–64.

Poláček 1999 – L. Poláček, Prehistorie a historie údolní nivy. In: J. Šeffer / V. Stanová, Aluviálne lúky rieky Moravy – význam, obnova a manažment (Bratislava 1999) 25–36.

Poláček 1999 – L. Poláček, Raná grafitová keramika a otázka osídlení Mikulčic v 10. století. Arch. Rozhledy 51, 1999, 740–759.

Poláček 1999 – L. Poláček, Talaue der March und die Erforschung der großmährischen Machtzentren. In: L. Poláček / J. Dvorská (Hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Denrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 15 (Brno 1999) 227–232.

Poláček 1999 – L. Poláček, Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der großmährischen Zentren. In: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Leipzig 1999) 7–19.

Dvorská et al. 1999 – J. Dvorská / K.-U. Heußner / L. Poláček / T. Westphal, Zum Stand der Dendrochronologie in Mikulčice (Mähren, Tschechien). In: L. Poláček / J. Dvorská (Hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 15 (Brno 1999) 69–78.

Dvorská/Poláček 1999 – J. Dvorská / L. Poláček (Hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulčice 5. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 15 (Brno 1999).

Poláček 1998 – L. Poláček, Die Graphittonkeramik aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 9 (Brno 1998) 127–197.

Poláček 1998 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 3. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 11 (Brno 1998).

Poláček 1998 – L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 9 (Brno 1998).

Poláček 1998 – L. Poláček, Neue Forschungen zum Burgwall von Mikulčice. In: J. Henning / A. T. Ruttkay, (Hrsg.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (Bonn 1998) 359–362.

Poláček/Škojec 1998 – L. Poláček / J. Škojec, Od pravěku k prahu historie. In: J. Libor / V. Štěpánek (ed.), Čejkovice 1248–1998 (Čejkovice 1998) 21–32.

Dvorská/Poláček 1998 – J. Dvorská / L. Poláček, Nové dendrochronologické pracoviště v Mikulčicích. Zprávy Památkové Péče 58(4), příloha, 33–34.

Dvorská/Poláček/Schneider 1998 – J. Dvorská / L. Poláček / G. Schneider, Chemische Analysen der Keramik von Mikulčice (Tschechien, Bez. Hodonín). In: L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 9 (Brno 1998) 295–312.

Poláček 1997 – L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 2. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 7 (Brno 1997).

Poláček 1997 – L. Poláček, Naturräumliche Bedingungen der urzeitlicher Besiedlung. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 2. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 7 (Brno 1997) 29–43.

Poláček 1997 – L. Poláček, Údolní niva a sídelně-archeologický výzkum velkomoravských mocenských center. In: Niva z multidisciplinárního pohledu II. Sborník rozšířených abstrakt ke 2. semináři (Brno 1997) 52–55.

Poláček 1996 – L. Poláček, Mikulčice im 8. Jahrhundert. In: F. Daim (ed.), Hunnen und Awaren. Reitervölker aus dem Osten. Amt der Burgenländische Landesausstellung (Eisenstadt 1996) 329–337.

Poláček 1996 – L. Poláček, Mikulčice-Valy 1992 (okr. Hodonín). Přehled Výzkumů 1992, 1996, 62–66.

Poláček 1996 – L. Poláček, Zum Stand der siedlungsarchäologischen Forschung in Mikulčice. In: Č. Staňa / L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice 3. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 6 (Brno 1996) 213–260.

Staňa/Poláček 1996 – Č. Staňa / L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice 3. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 6 (Brno 1996).

Poláček 1995 – L. Poláček, Altes Gliederungssystem der mikulčicer Keramik. In: L. Poláček (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert – Terminologie und Beschreibung. Internationale Tagungen in Mikulčice 2. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 4 (Brno 1995) 131–202.

Poláček 1995 – L. Poláček, Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska. Vlastivědný Věstník Moravský 47, 1995, 261–276.

Poláček 1995 – L. Poláček (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert – Terminologie und Beschreibung. Internationale Tagungen in Mikulčice 2. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 4 (Brno 1995).

Poláček/Marek 1995 – L. Poláček / O. Marek, Die Grabungen in Mikulčice 1954–1992. Geschichte, Grabungsmethoden und Dokumentation. In: F. Daim/L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 1. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 2 (Brno 1995) 13–82.

Daim/Poláček 1995 – L. Poláček / F. Daim (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 1 (Brno 1995).

Poláček 1994 – L. Poláček, Zum Stand der Erkenntnis der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Burgwall „Valy“ bei Mikulčice. In: Č. Staňa (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice 1 (Brno 1994) 207–217.

Poláček 1994 – L. Poláček, Zum Stand der Erkenntnis der frühmittelalterlichen Keramik aus dem 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Südwestmähren. In: Č. Staňa (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice 1 (Brno 1994) 243–263.

Poláček 1993 – L. Poláček, Další doklady pozdně hradištního osídlení Třebíče (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1989, 1993, 92.

Poláček 1993 – L. Poláček, Pokračování výzkumu na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích v roce 1989 (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1989, 1993, 92–94.

Poláček 1993 – L. Poláček, Raně středověké sídliště u Čikova (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1989, 1993, 96.

Poláček 1992 – L. Poláček, Vývoj mladohradištního osídlení jihozápadní Moravy (ve světle archeologických nálezů z Třebíčska) I–III. Nepublikovaná disertační práce, Masarykova Univerzita Brno (Brno 1992).

Poláček 1991 – L. Poláček, Archäologische Grabung und neue Lesefunde in Moravské Budějovice (Bez. Třebíč). Přehled Výzkumů 1988, 1991, 55–56.

Poláček 1991 – L. Poláček, K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku. Arch. Historica 16, 1991, 55–72.

Poláček 1990 – L. Poláček, Feudální sídla v povodí Bystřice, Nedvědičky a Bobrůvky ve světle archeologických nálezů. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka (Brno 1990) 407–425.

Poláček 1990 – L. Poláček, Nové středověké nálezy z Třebíče (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1987, 1990, 79–80.

Poláček 1990 – L. Poláček, Újezd u Tišnova – „Hrádek“. Vybavení a provoz drobného feudálního sídla. Arch. Historica 15, 1990, 223–233.

Poláček 1990 – L. Poláček, Výzkum mladohradištního pohřebiště u Slavětic (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1987, 1990, 61–62.

Poláček 1990 – L. Poláček, Zjišťovací práce u kaple sv. Anny v Mor. Budějovicích (okr. Třebíč). Přehled Výzkumů 1987, 1990, 78–79.

Poláček 1989 – L. Poláček, Příspěvek k poznání počátků Moravských Budějovic. Vlastivědný Věstník Moravský 41, 1989, 205–221.