Navigace

People

Mgr. Michaela Látková, PhD.

archaeobotanist
Mgr. Michaela Látková, PhD.

Maternity leave

Professional focus

Archaeobotanics, (paleo)economics, environmental archaeology, subsistence strategies of historical populations, taphonomic processes involved in the shaping of archaeobotanical assemblages, the collection and extraction of new archaeobotanical samples in the field.

Biographical data

Studied at the Department of Archaeology, FF UKF in Nitra, finished with a master thesis (2010). Doctoral study at the same department finished with a dissertation entitled: “The archaeobotany of the Mikulčice-Kopčiany settlement complex. Natural resources and their usage from the 9th to the 11th century in a settlement of central character” (2015). Archaeobotanist in the Mikulčice base (since 2015).

Projects

Potenciál nových metód analýzy stabilních izotopu v rekonstrukci výživy migrací a hospodárskych praktik stredoveké polulace Moravy / Refining the dietary reconstruction of past populations at the example of medieval Moravia
GAČR 19-13265S, realization 2019–2021, team member
READ MORE
Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích / Lifestyle and identity of the Great Moravian nobility: archaeological and bioarchaeological analysis of the evidence of Mikulčice’s uppermost elites
GA ČR 17-01878S, realization 2017–2019, team member

Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, realization 2011–2013, team member
READ MORE

Cradles European Culture – Francia Media 850-1050, Slovenská sekcia
Projekt CEC 2010-0653, realization 2012–2013, team member
READ MORE

 

Selection of publications

Hladík/Mazuch/Látková 2022 – M. Hladík/M. Mazuch/M. Látková, Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre. Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia. Studien zum Burgwall von Mikulčice XIII. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 62 (Brno 2022: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno 2022).

Látková/Horváth 2021 – M. Látková, P. Horváth, Výsledky archeobotanických analýz z lokality Komjatice-Kňazova jama v kontexte laténskych sídlisk zo Slovenska. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 68(1), 2021, 71–86. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.3.

Látková/Kos 2021 – M. Látková/R. Kos 2021, Archeobotanické nálezy z pohrebiska lužickej kultúry v Trenčianskych Tepliciach-Kaňovej. Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 68(2), 2021, 261–281.

Látková 2020 – M. Látková, Trendy vo výskyte luxusných plodín v areáloch mikulčického hradiska. In: P. Bisták/J. Maříková-Kubková/K. Válová (edd.): S licenciou 007. Zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu (Bratislava:  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2020) 75–86.

Poláček. et al. 2020 – L. Poláček/P. Baxa/Š. Bejdová/L. Bigoni/H. Březinová/P. Brukner Havelková/J. Brůžek/H. Brzobohatá/S. Drtikolová Kaupová/L. Galuška/M. Harvát/M. Hladík/M. Hlavica/J. Hošek/A. Ibrová/D. Kalhous/J. Košta/P. Kouřil/L. Kovačiková/Š. Krupičková/J. Langr/M. Látková/J. Macháček/M. Mazuch/E. Ottenwelter/R. Procházka/D. Rohanová/H. Sedláčková/V. Sládek/P. Stránská/Š. Ungerman/L. Valášková/J. Velemínská/P. Velemínský/E. Zazvonilová, Great Moravian elites from Mikulčice (Brno 2020: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno).

Látková/Hajnalová/Havlík 2019 – M. Látková/M. Hajnalová/M. Havlík, Grape vine and viticulture tradition in Mikulčice. Přehled výzkumů 60(2), 2019, 79–91.

Poláček/Bartošková/Mazuch/Hladík/Látková/Hajnalová 2019 – L. Poláček/A. Bartošková/M. Mazuch/M. Hladík/M. Látková/M. Hajnalová, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 9. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 40 (Brno 2019).

Látková 2017 – M. Látková, The Archaeobotany of Mikulčice. Food Supply to the Early Medieval Stronghold. Studien zum Burgwall von Mikulčice 11. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 55 (Brno 2017).

Gardelková-Vrtelová/Látková 2015 – A. Gardelková-Vrtelová / M. Látková, Vyhodnocení rostlinných makrozbytků z hradu Bánova („Banoue Castrum“). In: Východní Morava 4, 2015, 25–33.

Baxa/Hajnalová/Látková 2014 – P. Baxa / M. Hajnalová / M. Látková, Radiocarbon dating of plant macro-remains from river channel at PL 93 in Mikulčice and its implication for reconstruction of sediment deposition processes. In. L. Poláček (Hrsg.), Mikulčice river archaeology new interdisciplinary research into bridge No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 9 (Brno 2014) 113–116.

Hladík et al 2014 – M. Hladík / R. Hadacz / A. Dohnalová / J. Šušolová / M. Látková / J. Kynický. Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua 55, 2014, 67–124.

Látková 2014 – M. Látková, Archeobotanika Kopčianskeho sídelného komplexu. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 55, 2014, 113–128.

Látková 2014 – M. Látková, Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice-Plocha M17, Sídlisko Trapíkov. In: M. Hladík, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.–1. polovici 13. storočia (Brno 2014) 235–249.

Látková 2014 – M. Látková, Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice-Plocha 100, rez opevnením. In: M. Hladík, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.–1. Polovici 13. Storočia (Brno 2014) 229–234.

Látková/Hajnalová 2014 – M. Látková / M. Hajnalová, Plant macro-remains from the palaeochannel sediments in Mikulčice, trench B 2012. In. L. Poláček (Hrsg.), Mikulčice river archaeology new interdisciplinary research into bridge No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 9 (Brno 2014) 93–112.

Látková/Horváth 2014 – M. Látková / P. Horváth, Komjatice „Kňazova jama“ Možnosti rekonštrukcie laténskej chaty s jej hospodárskym zázemím. In: Experimentálna archeológia, činnosť archeoparkov a popularizácia archeológie. Zborník referátov z konferencie v Hanušovciach nad Topľou, 26.-27.6.2014. Vlastivedné múzeum (Hanušovce nad Topľou 2014)  27–32.