Navigace

Mikulčické ediční řady

Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM)

Ediční řada věnovaná publikaci příspěvků (monografií, studií a článků) k problematice slovanského hradiště v Mikulčicích a jeho zázemí. Přináší zejména pramenné publikace mikulčického materiálu, méně teoretické studie. Vychází od r. 1995, dosud vyšlo 10 svazků.

The Archaeobotany of Mikulčice
Food Supply to the Early Medieval Stronghold

Early Medieval Swords from Mikulčice