Navigace

Mikulčické ediční řady

Mikulčice – průvodce (MP)

Ediční řada věnovaná prezentaci výsledků archeologického výzkumu v Mikulčicích širší veřejnosti. Vychází od roku 2000. Dosud byly vydány dva svazky. Z čehož první svazek „Terénní výzkum v Mikulčicích“ vyšel ve dvou vydáních a čtyřech jazykových mutacích. Druhý svazek „Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava“ byl uveden v roce 2016.

Rostliny a výživa

The Mikulčice-Valy Stronghold and Great Moravia

Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava

Terénní výzkum v Mikulčicích

The Archaeology of Mikulčice

Die Ausgrabungen in Mikulčice

Terenno proučvane v Mikulčice