Navigace

Kalendář akcí

podzim 2019

Den otevřených dveří a hudební archeologie XVI
13.–14. října
Den otevřených dveří věnovaný výročí sta let archeologického ústavu doprovodí skupina Unicorn Ensemble. V provedení hudebních odborníků z Vídně pod vedením prof. Michaela Posche zazní málo známá středověká hudba v kontrastu se současnou rakouskou tvorbou.
Můžete těšit na fotografie ze starých výzkumů, prohlídku laboratoří a depozitářů, prezentaci nových výzkumů a speciální program pro děti.

Mezinárodní Den archeologie
19. října
Mezinárodní den archeologie bude věnována Mikulčické říční krajině 9. století  a bude sestávat z terénní výpravy po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích (zaniklá říční ramena, mosty, břehové bariéry a další vodní stavby) a skončí u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po 11ti stoletích symbolicky opět spojí obě části mikulčické raně středověké aglomerace – mikulčické a kopčanské. Sraz účastníků na parkovišti před muzeem v 10:00 hod.

Hudební archeologie XVII: Varšavský hudební salon
3. listopadu
Vystoupí soubor Arte dei Suonatori, který v roce 1993 založili houslisté Ewa a Aureliusz Goliński, je jedním z nejznámějších polských souborů staré hudby na mezinárodní hudební scéně.

ke stažení